06-29575159 / 06-54660952 info@vankollenburgverhuur.nl
Selecteer een pagina

Voorwaarden aanhangerverhuur Van Kollenburg Verhuur

Zodra u bij ons een bagagewagen wilt huren, hebben wij de standaard regel ingevoerd dat u bij ophalen een geldig indentiteitsbewijs overdraagt en hierbij een borg van € 150,- betaald, die u na gebruik ( mits in goede & schone conditie terugbezorgt ) weer terug ontvangt!! Voor een aanhangwagen is de borg vastgesteld op € 150,- die u na gebruik ( mits in goede & schone conditie terugbezorgt ) weer terug ontvangt!!***

Art.1 Een geldig legitimatie en rijbewijs zijn vereist.

Art.2 Het huurtarief & borg dient bij aanvang van de huurperiode contant voldaan te worden.

Art.3 De huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van de aanhangwagen/trailer gedurende de gehele duur van deze huurovereenkomst, verzekering buitenland is volledig voor eigen risico.

Art.4 De aanhangwagen/trailer mag tijdens de huurperiode niet aan derden worden uitgeleend en of doorverhuurd.

Art.5 De aanhangwagen/trailer dient tijdens de gehele huurperiode afgesloten te worden.

Art.6 Bij diefstal / schade zal de dagwaarde van de gehuurde aanhangwagen/trailer op de huurder verhaald worden.

Art.7 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor datgene met een aanhangwagen/trailer tijdens de huurperiode vervoerd wordt.

Art.8 Verkeersovertredingen gemaakt met de aanhangwagen/trailer tijdens de huurperiode zijn voor rekening huurder.

Art.9 Indien de aanhangwagen/trailer na gebruik vuil terug gebracht wordt, wordt hiervoor € 25 in rekening gebracht.

Art.10 De verhuurder is niet aansprakelijk, indien aan één van de boven genoemde voorwaarden niet is voldaan. In geval van schade of diefstal, dient dit direct gemeld te worden aan van Kollenburg verhuur 06-29575159.

Art.11 Indien aanhangwagen/trailer niet op afgesproken tijd wordt teruggebracht komen hier extra kosten voor in rekening. Dit is niet aan de orde indien schriftelijk anders overeen is gekomen.

Eventuele typfouten voorbehouden.